Τηλ.: +30 2610 273 257, 2610 223 740
Fax:  +30 2610 223 740
Email: eesp@otenet.gr

Πλατεία Γεωργίου Α' 25
Πάτρα, 26221, Ελλάδα
    

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνήλθαν την Δευτέρα 04/07/2016 μετά από πρόσκληση του 1ου πλειοψηφίσαντος συμβούλου κ. Ρώρου Γεωργίου σε συνεδρίαση οι 15 νεοεκλεγέντες σύμβουλοι με μοναδικό θέμα: την συγκρότηση του Σώματος, την εκλογή Προεδρείου και την κατανομή Αξιωμάτων, καθώς και το πλειοψηφών μέλος της Ε.Ε κ. Τζερμπίνος Ιωάννης σε συνεδρίαση των 3 νεοεκλεγέντων μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής για συγκρότηση σε σώμα και εκλογή Προέδρου, Γραμματέα & Μέλους.

Α) Μετά από μυστική ψηφοφορία η σύνθεση του νέου Δ.Σ. έχει ως εξής:

Πρόεδρος : Ρώρος Γιώργος 
Α΄ Αντιπρόεδρος: Βουκελάτος Κων/νος 
 Β΄ Αντιπρόεδρος : Ζαφειρόπουλος Κων/νος 
 Γ΄ Αντιπρόεδρος : Τηλιγάδης Κων/νος 
Γεν. Γραμματέας : Βαγενάς Γεώργιος 
 Ειδ. Γραμματέας : Στελλάτος Ανδρέας 
Ταμίας : Μπαρδάκης Παρασκευάς
Αν. Ταμίας: Θωίδης Πολυχρόνης
Υπεύθυνος Δημοσίων 
Σχέσεων & Τύπου: Παυλίδης Ηλίας 
Με συνεργάτες : Μακρής Ευθύμιος 
« Σωτηρόπουλος Νικόλαος 
 Μέλη Δ.Σ. Τζιβγινίδης Παν/της 
« Κιρκώφ Σάββας 
« Λευκαδίτης Γεώργιος 
« Καγιάφας Μιλτιάδης

Β) Μετά από μυστική ψηφοφορία η σύνθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Τζερμπίνος Ιωάννης 
Γραμματέας: Χατζηκυριάκος Βασίλης
Μέλος : Γαλάνης Ανδρέας


ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

© 2016 Εμπορικός & Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών - ΕΕΣΠ. All Rights Reserved. Designed By Dynacomp S.A.

Search