Τηλ.: +30 2610 273 257, 2610 223 740
Fax:  +30 2610 223 740
Email: eesp@otenet.gr

Πλατεία Γεωργίου Α' 25
Πάτρα, 26221, Ελλάδα
    

Ανοιχτή Πρόσκληση

 Πάτρα, 15/12/2021
 
Ο Εμπορικός & Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών με γνώμονα τη διασφάλιση της επιτυχούς υλοποίησης των Υποέργων του, στο πλαίσιο της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Πάτρας» με κωδικό ΟΠΣ 5035545, θα προβεί στην πρόσληψη δύο (2) στελεχών αποκλειστικά με σύμβαση μίσθωσης έργου (υλοποίηση με ίδια μέσα) και ειδικότερα ενός (1) Μηχανικού και ενός (1) Οικονομολόγου.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Στελεχών υποστήριξης των Συνδικαιούχων Εμπορικών Συλλόγων στην υλοποίηση των έργων «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020» που τηρεί η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.) και να αποστείλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται αναλυτικά στην πρόσκληση μέχρι τις 22/12/2021 ημέρα Τετάρτη στις 12:00 πμ.
© 2016 Εμπορικός & Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών - ΕΕΣΠ. All Rights Reserved. Designed By Dynacomp S.A.

Search