Τηλ.: +30 2610 273 257, 2610 223 740
Fax:  +30 2610 223 740
Email: eesp@otenet.gr

Πλατεία Γεωργίου Α' 25
Πάτρα, 26221, Ελλάδα
    

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ & ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Πρόεδρος Ε.Ε.

Τζερμπίνος Γιάννης

Μέλος Ε.Ε.

Γαλάνης Ανδρέας

Μέλος Ε.Ε.

Χατζηκυριάκος Βασίλης

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ρώρος Γεώργιος

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ

 

Α΄

Αντιπρόεδρος

Βουκελάτος

Κων/νος

Β΄

Αντιπρόεδρος

Ζαφειρόπουλος Κων/νος

Γ΄ Αντιπρόεδρος

Τηλιγάδης

Κων/νος

Γενικός

Γραμματέας

Βαγενάς

Γεώργιος

Ειδικός

Γραμματέας

Στελλάτος Ανδρέας

Ταμίας

Μπαρδάκης

Παρασκευάς

Αναπληρωτής Ταμίας

Θωίδης Πολυχρόνης

Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων & Τύπου

Παυλίδης Ηλίας

Συνεργάτης Υπεύθυνου Τύπου

Μακρής Ευθύμιος

Συνεργάτης

Υπεύθυνου Τύπου

Σωτηρόπουλος Νικόλαος

                                                                                                     ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τζιβγινίδης Παναγιώτης

Κιρκώφ Σάββας

Λευκαδίτης Γεώργιος

Καγιάφας Μιλτιάδης

 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΕΣΠ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ

 

Τ.Δ.Ε. ΙΚΑ ΠΑΤΡΩΝ ΑΓ. ΑΛΕΞΙΟΥ

Τ.Δ.Ε. ΙΚΑ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΠΕΚΕΠΕΚ

ΟΑΕΔ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ. ΠΑΤΡΕΩΝ

ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΑΕΕ

Δ.Σ.

ΟΑΕΕ

Δ.Σ.

ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΕΙΟΥ

 

Τακτικός:

Μπαρδάκης Παρασκευάς

Τακτικός:

Βουκελάτος Κων/νος

Τακτικός:

Θωίδης Πολυχρόνης

 

Τακτικός:

Μπαρδάκης Πάρης

Τακτικός:

Βουκελάτος Κων/νος

Ρώρος Γεώργιος

Ρώρος Γεώργιος

 

Αναπληρωματικός:

Σωτηρόπουλος Νικόλαος

Αναπληρωματικός:

Στελλάτος Ανδρέας

Αναπληρωματικός:

Ζαφειρόπουλος Κων/νος

Αναπληρωματικός:

Μακρής Ευθύμιος

Αναπληρωματικός:

Βαγενάς Γεώργιος

 

 

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

ΔΗΜΟΣ

ΠΑΤΡΕΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

SOCIAL MEDIA

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

ΘΕΜΑΤΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

&

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΟΜΑΔΕΣ

ΟΕΣΠ

&

 ΝΔΕ

ΕΣΕΕ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΚΤΙΡΙΟΥ

ΕΕΣΠ

Βουκελάτος Κων/νος

Ρώρος Γεώργιος

Βαγενάς Γεώργιος

Βαγενάς Γεώργιος

Ζαφειρόπουλος Κων/νος

Μανθόπουλος Αθανάσιος

Γούβη Μαρία

Ρώρος Γεώργιος

Ρώρος Γεώργιος

Ρώρος Γεώργιος

Τηλιγάδης Κων/νος

Θωίδης Πολυχρόνης

Τζιβγινίδης Παναγιώτης

Μακρής Ευθύμιος

Μακρής Ευθύμιος

Χάχαλη Ευθαλία

 

Παυλίδης Ηλίας

Παυλίδης Ηλίας

Ζαφειρόπουλος Κων/νος

 

 

Στελλάτος Ανδρέας

Σωτηρόπουλος Νικόλαος

 

 

 

Βαγενάς Γεώργιος

 

Καγιάφας Μιλτιάδης

 

 

Σωτηρόπουλος Νικόλαος

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

© 2016 Εμπορικός & Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών - ΕΕΣΠ. All Rights Reserved. Designed By Dynacomp S.A.

Search