Τηλ.: +30 2610 273 257, 2610 223 740
Fax:  +30 2610 223 740
Email: eesp@otenet.gr

Πλατεία Γεωργίου Α' 25
Πάτρα, 26221, Ελλάδα
    

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΑΕΔ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημέρωση από τον ΕΕΣΠ για τρέχοντα προγράμματα ΟΑΕΔ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε  για προγράμματα του ΟΑΕΔ από τα οποία μπορείτε να επωφεληθείτε, υποβάλλοντας σχετική αίτηση το τρέχον χρονικό διάστημα.

  1. Πρόγραμμα επιχορήγησης της πρώτης πρόσληψης μισθωτού-ών από αυτοαπασχολούμενους νέους και επιχειρήσεις νέων, ηλικίας έως 35 ετών

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι: 1) Ατομικοί επιχειρηματίες έως 35 ετών που δεν απασχολούν και δεν απασχόλησαν προσωπικό οποτεδήποτε στο παρελθόν, 2) Επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής που δεν απασχολούν και δεν απασχόλησαν προσωπικό οποτεδήποτε στο παρελθόν και στο εταιρικό ή μετοχικό τους κεφάλαιο συμμετέχουν νέοι ηλικίας έως 35 ετών, 3) Φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) που δεν απασχολούν και δεν απασχόλησαν προσωπικό οποτεδήποτε στο παρελθόν.

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι: Άνεργοι, ηλικίας 18 ετών και άνω, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών πριν από την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ 2.

  1. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 15.000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι: Ιδιωτικές επιχειρήσεις , Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται στο σύνολο της ελληνικής Επικράτειας.

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι: Άνεργοι ηλικίας 30-49 ετών, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ

Για τα παραπάνω προγράμματα, οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις στο site του ΟΑΕΔ www.oaed.gr  και συγκεκριμένα στον σύνδεσμο :

https://eservices.oaed.gr/pls/apex/f?p=1001:1:115899293976874

εφόσον έχουν παραλάβει κλειδάριθμο από την υπηρεσία ΚΠΑ 2 του ΟΑΕΔ της περιοχής τους.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία του Εμπορικού Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών (πλατεία Γεωργίου Α΄ 25, 1ος όροφος), στο τηλέφωνο 2610273257 και στο e-mail: eesp@otenet.gr.

Εκ του Συλλόγου

© 2016 Εμπορικός & Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών - ΕΕΣΠ. All Rights Reserved. Designed By Dynacomp S.A.

Search