Τηλ.: +30 2610 273 257, 2610 223 740
Fax:  +30 2610 223 740
Email: eesp@otenet.gr

Πλατεία Γεωργίου Α' 25
Πάτρα, 26221, Ελλάδα
    

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Πάτρα,  1/2/2018

Αρ. Πρωτ. 3646

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Καλούμε όλα τα Μέλη του Συλλόγου μας, όπως προσέλθουν

την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 18.00

στην αίθουσα του Συλλόγου μας, σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

που θα ασχοληθεί με τα ακόλουθα θέματα:

1.     Διοικητικός Απολογισμός 2017

2.     Οικονομικός Απολογισμός 2017

3.     Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής 2017

4.     Έγκριση Διοικητικού Απολογισμού 2017

5.     Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού 2017

6.     Προϋπολογισμός 2018 και έγκριση αυτού

7.     Διαγραφές Μελών

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει η προβλεπόμενη από το καταστατικό απαρτία, η Γ.Σ. θα επαναληφθεί την επόμενη Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018, στον αυτό τόπο και χρόνο και με τα ίδια θέματα χωρίς άλλη πρόσκληση.

Σε περίπτωση που και δεύτερη φορά δεν υπάρξει η προβλεπόμενη από το καταστατικό απαρτία, η Γ.Σ. θα επαναληφθεί την επόμενη Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018, στον αυτό τόπο και χρόνο και με τα ίδια θέματα, χωρίς άλλη ειδοποίηση, με όσα μέλη παρευρεθούν.

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρώρος

 

Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Βαγενάς

© 2016 Εμπορικός & Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών - ΕΕΣΠ. All Rights Reserved. Designed By Dynacomp S.A.

Search