Τηλ.: +30 2610 273 257, 2610 223 740
Fax:  +30 2610 223 740
Email: eesp@otenet.gr

Πλατεία Γεωργίου Α' 25
Πάτρα, 26221, Ελλάδα
    

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΛΗΞΗ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Πάτρα, 24/5/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λήξη εαρινών εκπτώσεων 2018 – Οδηγίες προς τους Συναδέλφους

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Όπως γνωρίζετε, η 15η Μαΐου ήταν η καταληκτική ημερομηνία διενέργειας των ενδιάμεσων εαρινών εκπτώσεων 2018. Ωστόσο πολλοί συνάδελφοι, εξακολουθούν να ανακοινώνουν εκπτώσεις στα καταστήματά τους.

Οφείλουμε να σας υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύεται η ανακοίνωση προς το κοινό και η αναγγελία εκπτώσεων με οποιοδήποτε τρόπο, διαφήμιση, επιστολές ή ανάρτηση διαφημιστικών πινακίδων.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου (άρθρο 21), σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις περί εκπτώσεων επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσου με το 0,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ. Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα πέντε (5) ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης.

Επειδή οι κυρώσεις είναι σοβαρές και το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα οι έλεγχοι θα είναι εντατικοί, παρακαλούμε για την τήρηση της ανωτέρω νομοθεσίας εκ μέρους σας.

Εκ του Συλλόγου

© 2016 Εμπορικός & Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών - ΕΕΣΠ. All Rights Reserved. Designed By Dynacomp S.A.

Search