Τηλ.: +30 2610 273 257, 2610 223 740
Fax:  +30 2610 223 740
Email: eesp@otenet.gr

Πλατεία Γεωργίου Α' 25
Πάτρα, 26221, Ελλάδα
    

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πάτρα, 4/6/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έναρξη υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα

«Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι προκηρύχθηκε το πρόγραμμα της ΠΔΕ για την εξωστρέφεια των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο πλαίσιο του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των ΜμΕ.

Η πρόσκληση αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις που θέλουν να αναβαθμιστούν προκειμένου να βελτιώσουν την ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος τους και να μειώσουν το κόστος παραγωγής τους προκειμένου να γίνουν πιο ανταγωνιστικές στο εξωτερικό.

Δικαιούχοι της δράσης είναι οι Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης :

  • Δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας σύμφωνα με την πρόσκληση
  • Θα υλοποιήσουν επενδυτικό σχέδιο στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
  • Έχουν κλείσει τουλάχιστον 2 ετήσιες οικονομικές χρήσεις
  • Δεν έχουν προβεί σε παύση της ίδιας ή παρεμφερούς δραστηριότητας κατά τη διετία πριν από την υποβολή της αίτησης στην παρούσα δράση

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων, www.ependyseis.gr/mis από 4/6/2018 ώρα 13.00 έως 6/9/2018 ώρα 15.00. Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται από το αρμόδιο γραφείο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (τηλ. 2613613645-646, e-mail: dap@pde.gov.gr).

Εκ του Συλλόγου

© 2016 Εμπορικός & Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών - ΕΕΣΠ. All Rights Reserved. Designed By Dynacomp S.A.

Search