Τηλ.: +30 2610 273 257, 2610 223 740
Fax:  +30 2610 223 740
Email: eesp@otenet.gr

Πλατεία Γεωργίου Α' 25
Πάτρα, 26221, Ελλάδα
    

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΟΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

Πάτρα, 27/8/2019

Δελτίο Τύπου

ΘΕΜΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΟΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣΑγαπητοί συνάδελφοι,
Αναρτήθηκε στις 19 Αυγούστου 2019, η με αριθμό πρωτοκόλλου οίκ. 36542/1007/2019 και θέμα «Οδηγίες εφαρμογής της παρ. 2(α) του άρθρου 117 του ν. 4623/2019 (Α' 134)» εγκύκλιος, η οποία υπογράφεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Γ. Βρούτση και τη Γεν. Γραμματέα κα Α. Στρατινάκη και παρέχει οδηγίες σχετικά με το κύρος της καταγγελίας της εργασιακής σχέσης και την υποβολή των σχετικών εντύπων.
Ως γνωστόν, με την παρ. 2(α) του άρθρου 117 του ν. 4623/2019, καταργήθηκε η διάταξη με την οποία προβλεπόταν ότι στους λόγους/προϋποθέσεις εγκυρότητας της καταγγελίας της εργασιακής σχέσης, θα προστίθετο και η συνδρομή βάσιμου λόγου κατά την καταγγελία, ως σωρευτικό κριτήριο, για το έγκυρο αυτής.
Κατά συνέπεια, από τις 17-05-2019 (ημερομηνία δημοσίευσης της καταργούμενης διάταξης) έρχεται η επαναφορά στο προϊσχύον πλαίσιο προστασίας της εργασίας που θεμελιώνεται στις διατάξεις του Συντάγματος, του Αστικού Κώδικα και των νόμων 2112/20 και 3198/55, δηλαδή η καταγγελία της εργασιακής σχέσης είναι έγκυρη εφόσον έχει γίνει εγγράφως, έχει καταβληθεί η οφειλόμενη αποζημίωση και έχει καταχωρηθεί η απασχόληση του απολυόμενου στα τηρούμενα για τον ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ) μισθολόγια ή έχει ασφαλιστεί ο απολυόμενος.
Παύει εφεξής η υποχρέωση του εργοδότη να συμπληρώνει στο Έντυπο Ε6 - Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου (με ή χωρίς προειδοποίηση) το πεδίο στο οποίο θα αναφέρεται ο βάσιμος λόγος καταγγελίας της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου.


Εκ του Συλλόγου

© 2016 Εμπορικός & Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών - ΕΕΣΠ. All Rights Reserved. Designed By Dynacomp S.A.

Search